فرم های تعهد
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ 
۹:۳۹:۱۳  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۱۲۱
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ 
۸:۵۳:۵۸  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۵۹۹
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ 
۱۴:۲۱:۴۷  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۶۷۷
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ 
۹:۵۰:۵۶  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۹۱۱
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ 
۹:۴۸:۳۱  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۷۱۶
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ 
۹:۴۲:۵۱  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۴۷۷

 
 
 
  • دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  • ایران - اهواز - کد پستی : 15794-61357
  • صندوق پستی : 159
  • تلفن : 60-3367543-0611
  • پست الکترونیکی : info@ajums.ac.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد
Copyright 2014 - Ajums Web Development Group
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8