• En
  • Ar
عنوان : فرمت تعهد پذیرفته شدگان دستیاری استفاده كننده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ 
ساعت : ۱۴:۲۱:۴۷

امتیاز :  ۲.۰۰ |  مجموع :  ۱

فرمت تعهد پذیرفته شدگان دستیاری استفاده کننده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران:

پذیرفته شدگانی که در آزمون دستیاری مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران هستند برای تنظیم سند تعهد می بایست فرمت تعهد دستیاران آزاد و راهنمای تنظیم آن مندرج در این صفحه را دریافت و مطابق با شرایط آن اقدام لازم را بعمل آورند.


نمایش تعداد بازدیدها : 709

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0